Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Silicone O Rings Suppliers

Custom Silicone O-Rings

Finding the right silicone o-ring supplier can be tough. You need parts that are durable, precise, and can handle the demands of your application. At Ruiyang Silicone, we understand this. Our silicone o-rings are made from eco-friendly, food-grade material, offering superior durability and flexibility. With our advanced customization services and commitment to quality, we ensure that your specific needs are met with precision and care.

Vẫn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Liên hệ với chuyên gia tư vấn của chúng tôi để biết thêm các sản phẩm có sẵn.

Advantages of RuiYang Silicone O Rings

Độ bền 1

Khả năng thích ứng với nhu cầu của bạn

Từ những thiết kế cổ điển đến hiện đại.

Linh hoạt 1

Đa dạng trong thiết kế

Nâng cao phạm vi sản phẩm của bạn với các tùy chọn khuôn mẫu đa dạng, thẩm mỹ của chúng tôi.

Bảo vệ bảo vệ sặc

Silicone cấp thực phẩm cao cấp

Đảm bảo an toàn và hương vị trọn vẹn.

Dễ dàng để làm sạch

Bảo trì dễ dàng

Máy rửa chén an toàn, giải phóng thời gian của nhân viên.

Silicone O Rings Features

Silicone O-rings from Ruiyang Silicone blend durability with flexibility, tailored for diverse applications.

 • Vật liệu thân thiện với môi trường, cấp thực phẩm
 • Chịu nhiệt độ cao
 • Độ đàn hồi và tính linh hoạt tuyệt vời
 • Superior durability for long-lasting use
 • Customizable to meet specific requirements
 • Resistant to compression set and chemical wear

silicone o ring 8
silicone o ring 9

Silicone O Rings Types or Applications

Silicone O-rings from Ruiyang Silicone cater to a wide range of industrial and consumer needs with unmatched versatility.

 • Clear Silicone O-Rings
 • High Temperature Silicone O-Rings
 • Black Silicone O-Rings
 • Large Silicone O-Rings
 • Metric Silicone O-Rings
 • Silicone O-Ring Keychain
 • Silicone O-Ring Kit
 • Soft Silicone O-Rings
 • Silicone Camo Rings
 • Flat Silicone Rubber O-Ring
 • Silicone Micro Ring

Silicone O Rings Customization

Customizing your silicone O-rings with Ruiyang Silicone ensures precision and performance for any application.

 • Size and Thickness: Choose the exact dimensions needed for your specific application, ensuring a perfect fit and seal.
 • Độ cứng vật liệu: Select from various hardness levels to match the flexibility or rigidity your project requires.
 • Tùy chỉnh màu sắc: Opt for custom colors to match branding or for easy identification in complex assemblies.
 • Kháng hóa chất: Tailor the material composition to enhance resistance against specific chemicals or temperatures your O-rings will encounter.

vòng silicon 10

Silicone O Rings Manufacturing Process

Discover how Ruiyang Silicone crafts premium O-rings, combining precision with durability for optimal performance.

 • Lựa chọn vật liệu: Choosing high-quality, eco-friendly silicone tailored to the application’s requirements.
 • Mixing and Milling: Blending silicone rubber with colorants and additives to ensure uniformity and desired properties.
 • đúc: Utilizing compression, injection, or transfer molding techniques to shape the silicone into precise O-rings.
 • chữa bệnh: Heating the molded silicone to cross-link the polymer chains, enhancing its strength and elasticity.
 • Cắt tỉa và kiểm tra: Removing excess material and rigorously inspecting each O-ring to meet stringent quality standards.
 • Bao bì: Carefully packaging the O-rings to prevent damage and ensure they arrive in perfect condition for application.

sản xuất silicone rysilicon 3

Why Choose RuiYang as Silicone O Rings Manufacturer

10 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm thị trường phong phú giúp chúng tôi quen thuộc với các sản phẩm và yêu cầu thị trường của các khách hàng bán buôn khác nhau

 • 8 dây chuyền sản xuất
 • Sản xuất 50000 chiếc mỗi ngày
 • Xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia
Hình ảnh Video1

Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Nguyên liệu an toàn, không độc hại và quy trình sản xuất nghiêm ngặt kiểm soát chất lượng đảm bảo rằng mọi sản phẩm đều an toàn và đáng tin cậy.

 • Nguyên liệu an toàn 100%
 • Kiểm tra chất lượng đầy đủ
 • Tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ
QC 2 1

Dịch vụ OEM/ODM bán buôn

Ruiyang cung cấp nhiều loại bán buôn dịch vụ tùy biến để phù hợp với các thiết kế và nhu cầu sản phẩm khác nhau của khách hàng.

 • Dịch vụ tùy chỉnh cho thiết kế, màu sắc, bao bì
 • Lợi thế chi phí của sản xuất hàng loạt
 • Thời gian giao hàng và giao hàng nhanh chóng
RuiYang Silicone RD 2 1

Skyrocket Your Business with Silicone O Rings

Ready to elevate your products with custom silicone O-rings? Contact Ruiyang Silicone now to discuss your needs and see how our expertise can work for you.

Yêu cầu báo giá nhanh

Nếu bạn không gửi được biểu mẫu, vui lòng viết thư trực tiếp cho chúng tôi theo địa chỉ support@rysilicone.com